CL-dr_Clarke-okvir-180x180

Kako kao klinički nutricionist ocjenjujete kvalitetu današnje prehrane?

Kvaliteta i sadržaj nutrijenata, posebno esencijalnih, u današnjoj hrani ozbiljno su narušeni uslijed suvremene obrade tla te sustavnim procesuiranjem prehrambenih namirnica. Sve to rezultira smanjenim unosom hranjivih tvari prehranom. Negativan učinak na zdravlje, a posebno zdravlje djece, ima i veliki porast koncentracije brojnih kemijskih tvari, toksičnih metala, plinova i drugih zagađivača u okolišu.