CL-dr_Clarke-okvir-180x180

S obzirom na Vaše dugogodišnje iskustvo liječnika pedijatra kako bi ocijenili opće stanje zdravlja najmlađih?

Na svojoj klinici susreo sam djecu sa različitim dijagnozama od infekcija uha, prehlada, kašlja, alergija, astme, probavnih smetnji do težih problema sa poremećajem pažnje, hiperaktivnosti, poremećajima u ponašanju i autizmom. Moram priznati da se zadnjih godina značajno povećao broj djece sa ozbiljnim poremećajima/dijagnozama. Istraživanja pokazuju da su posjeti liječniku zadnjih godina porasli za 135% kod infekcija uha, 200% kod astme, 300% kod autizma, 500% kod ADHD-a. Prema članku koji je objavljen 2007. godine u Journal of American Medicine, jedno od petero djece danas pati od nekog poremećaja (poremećaj u razvoju, problemi s učenjem, hiperaktivnost, poremećaji pažnje.. ). U nastojanjima da pomognem svojim malim pacijentima puno sam vremena posvetio istraživanju kako bi otkrio uzroke sve većeg broja djece sa ozbiljnim dijagnozama te istražio mogućnosti i načine prevencije različitih bolesnih stanja.